Informacje dla dłużników

Komornik przyjmuje interesantów:

Wyłącznie w poniedziałki w godzinach:
od 14 do 16.

Rachunek bankowy:

PKO BP 50 1020 4027 0000 1802 0767 0286

W opisie przelewu należy wskazać sygnaturę akt, imię i nazwisko oraz cel wpłaty (np. spłata zadłużenia, wpłata zaliczki itd.).

Formularz skargi na czynności komornika (do pobrania):

skarga na czynności komornika