Witamy na stronie
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Śremie

Przemysława Migasa

Kancelaria komornika jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Interesanci są przyjmowani w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 12.00 i od 14:00 do 16.00

Na naszych stronach znajdą Państwo informacje dotyczące funkcjonowania naszej kancelarii, możliwości kontaktu, zakres właściwości terytorialnej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysława Migasa oraz podstawowe wzory wniosków do pobrania.

W dziale licytacje znajdują się informacje o aktualnych licytacjach ruchomości i nieruchomości.

Informujemy, że począwszy od 2010 roku w naszej Kancelarii wdrożony jest elektroniczny dostęp do baz danych:

  • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
  • Systemu informacji o rachunkach bankowych (OGNIWO)
  • Kompleksowego Systemu Informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS KSI),
  • Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG

co umożliwia uzyskiwanie informacji z w/w instytucji w terminach 1 – 3 dni.

Kancelaria posiada system „komornik on line” umożliwiający wierzycielom bezpośredni wgląd do postępu czynności podejmowanych w sprawie, a także informacji na temat aktualnego stanu zadłużenia.

Kancelaria jest również w pełni przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu.

Podkreślamy, iż strona niniejsza ma charakter przede wszystkim informacyjny i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i sugestii prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.