I licytacja ruchomości 63-100 Drzonek, ul. Klonowa 48