Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kościanie
Przemysław Migas
Kancelaria Komornicza w Śremie
Nazwa kancelarii

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, nr działki 309, o całkowitej powierzchni użytkowej 0,0351 ha. Nieruchomość ta położona jest w: Psarskie ul. Różana 1 w województwie wielkopolskim, w gminie Śrem i posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie o numerze PO1M/00016411/0.

Data licytacji: 2019-06-05

2202-14


Fatal error: Call to undefined function get_page_templates() in /home2/mersopl1/public_html/komorniksrem.pl/wp-content/plugins/licytacje/lib.php on line 467