Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kościanie
Przemysław Migas
Kancelaria Komornicza w Śremie
Nazwa kancelarii

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A 1/6 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym mieszkalnym w zabudowie wolnostąjącej o powierzchni całkowitej mieszkalnej 104,30 m2, położonym w Daszewicach, ul. Piotrowska nr 59, gmina Mosina. Przedmiotowa nieruchomość ma założoną księgę wieczystą KW PO1M/00030371/1 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest, jako działka nr 599 o powierzchni 0,1931 ha

Data licytacji: 2019-06-05

2070-13


Fatal error: Call to undefined function get_page_templates() in /home2/mersopl1/public_html/komorniksrem.pl/wp-content/plugins/licytacje/lib.php on line 467