I licytacja ruchomości, Chwałkowo Kościelne 50, 63-130 Książ Wlkp.